Strategi och mål

Strategin
  • 100% aktieexponering i form av ETF:er, fonder och direktägda aktier i bolag.
  • Inget enskilt innehav ska utgöra mer än 10% av det totala portföljvärdet. Då jag anser mig själv som ganska dålig investerare så breddar jag portföljen med en massa bolag och hoppas på att vid enskilda nedgångar blir jag inte så hårt drabbad.
  • Återinvestera utdelningen. Men utdelningen skall inte ses som ett måste utan mer som en bonus. Många bra bolag som faller mellan stolarna om ett krav på tex 3% DA sätts.
  • Minst 5% likvider utöver min buffert.
Mål

Pensionsåldern för mig är inte när jag kan leva på mitt kapital, utan jag har som mål att kanske kunna gå någonstans när jag är 60-65. Så målet med sparandet är inte att kliva ur ekorrhjulet.
Att kanske kunna resa 4-5 månader om året för att slippa regnet och rusket utan att fundera för mycket över kostnaden är mitt mål.

Lämna ett svar